UNESCO tổ chức tư vấn trực tuyến về lộ trình Liên minh năng động OER

Theo tin từ trang web truyền thông của UNESCO ngày 31/7/2020, từ ngày 22 đến 24 tháng 7 năm 2020 một cuộc tham vấn trực tuyến về Liên minh năng động OER đã được Phòng Thông tin và Truyền thông của UNESCO tổ chức nhằm thông báo việc khởi động các hoạt động của Liên minh năng động OER. OER là từ viết tắt từ cụm từ gốc tiếng Anh Open Educational Resources, có nghĩa là tài nguyên học tập mở. Đây là một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy việc chia sẻ miễn phí tài nguyên học tập nhằm tạo điều kiện để đạt mục tiêu giáo dục cho mọi người do UNESCO khởi xướng.

Mục tiêu của cuộc họp trực tuyến về Liên minh năng động OER là (1) xác định các lĩnh vực hành động ưu tiên; và (2)xác định nhu cầu của người dùng đối với công cụ trực tuyến để hỗ trợ cộng tác và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan. Cuộc họp lần này là kết quả của Lộ trình liên minh động OER được thiết lập vào tháng 3 năm 2020 theo đó các lĩnh vực hành động đầu tiên cần thực hiện theo Khuyến nghị OER là:

i/ Xây dựng năng lực của các bên liên quan để tạo, truy cập, tái sử dụng, điều chỉnh và phân phối lại OER;
ii/ Xây dựng chính sách hỗ trợ;
iii/ Khuyến khích tạo ra các OER chất lượng và công bằng;
iv/ Tạo điều kiện hỗ trợ việc tạo ra các mô hình bền vững cho OER.

Nội dung trao đổi xoay quanh các phương thức hợp tác đối với các sáng kiến ​​hiện có và phát triển các sáng kiến ​​mới. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là cần phải hỗ trợ cộng quá trình này. Xây dựng một cộng đồng tích cực cần có thời gian, nguồn lực và cơ hội để thực sự làm việc cùng nhau. Các cuộc thảo luận tại Tham vấn trực tuyến (diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2020) là kết quả một cuộc khảo sát trực tuyến do UNESCO tổ chức từ ngày 10 đến 20 tháng 7 năm 2020, và đã quy tụ khoảng 70 bên liên quan từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế (IGO), tổ chức phi chính phủ (NGO) và khu vực tư nhân từ tất cả các khu vực trên thế giới của UNESCO. Tham vấn trực tuyến bao gồm sáu phiên làm việc được tổ chức trong 3 ngày làm việc bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp, tập trung vào bốn lĩnh vực hành động của Lộ trình và các vấn đề xuyên suốt về việc sử dụng AI và các công nghệ, mới nổi trong truyền thông và giám sát..

Nhóm cố vấn cho Liên minh năng động, bao gồm các chuyên gia từ tất cả các khu vực của UNESCO, đại diện cho chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã chủ trì mỗi phiên. OER Châu Phi, chịu trách nhiệm về Truyền thông trong Nhóm Tư vấn, đóng vai trò là Báo cáo viên cho sự kiện này. Các bài thuyết trình và ghi lại sự kiện này có sẵn trên trang web của OER Châu Phi.

Do đại dịch COVID-19 toàn cầu, như với các sự kiện Liên minh năng động OER trước đây, cuộc tham vấn này đã diễn ra trực tuyến. Các định dạng cuộc họp trực tuyến, cho phép đóng góp đồng thời dựa trên âm thanh và văn bản, đã tạo ra phản hồi phong phú.

Kết quả của sự kiện này đã cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra của các đối tác thông qua việc phát triển các công cụ cộng tác và chia sẻ thông tin, cũng như cho ra mắt các hoạt động mới để hỗ trợ các lĩnh vực hành động ưu tiên.

Liên minh năng động OER được thành lập để tiếp tục áp dụng Khuyến nghị OER của UNESCO tại các quốc gia thành viên, theo phiên họp thứ 40 của Đại hội đồng UNESCO vào tháng 11 năm 2019. Mục tiêu của Liên minh năng động là hỗ trợ các chính phủ thực hiện Khuyến nghị OER bằng cách thúc đẩy và củng cố hợp tác quốc tế và khu vực giữa tất cả các bên liên quan trong bốn lĩnh vực đầu tiên của Khuyến nghị OER của UNESCO.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với bà Zeynep Varoglu, Chuyên gia chương trình, ngành Thông tin và Truyền thông, UNESCO (z.varoglu@unesco.org (liên kết gửi e-mail)).

Thông tin gốc bằng tiếng Anh xin đọc tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.