Tăng cường nâng cao hiệu quả việc phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.

Theo đó, nhằm triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, Bộ GD&ĐTđề nghị các sở GD&ĐT, nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

– Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020; Kế hoạch 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ GDĐT về tăng cường nâng cao hiệu quả việc phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục;

– Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội;

– Tổ chức cho HSSV, tập thể, đơn vị ký cam kết kiên quyết phòng chống ma túy;

– Vận động HSSV, cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma tuý trái phép trong HSSV;

– Tổ chức triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020”; Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; …

Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV được ban hành ngày 29/6/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.