Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

(FLC) Theo thông tin từ Thư viện Pháp luật, ngày 9/20/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Theo đó, quy định 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học gồm:

– Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 3: Hoạt động dạy và học.

– Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

– Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng.

– Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ nhân viên.

– Tiêu chuẩn 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học.

– Tiêu chuẩn 8: Cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu.

– Tiêu chuẩn 9: Quản lý triển khai chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 10: Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra.

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.