Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2020, Trung tâm Nguồn Sáng (tên đầy đủ là: Trung tâm Phát triển Giáo dục Cộng đồng Nguồn Sáng) mong muốn trở thành một trung gian kết nối giáo dục trong cộng đồng.

Tầm nhìn

Trung tâm Nguồn Sáng nhắm đến việc kết nối giữa các trí thức và những người có niềm đam mê học tập suốt đời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của bản thân mỗi người – cho cả người học và người dạy. Từ đó, giúp cho nền giáo dục của xã hội, của Việt Nam có thêm nhiều người luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, vận dụng kỹ năng để giúp mình, giúp người, giúp đời.

Sứ mạng

– Xây dựng một xã hội học tập (learning society): giáo dục bao gồm cả chính quy và phi chính quy.

– Hỗ trợ việc học tập suốt đời (life-long learning): là tất cả các hoạt động học tập có chủ đích xuyên suốt cuộc đời của một cá nhân.

– Hướng dẫn để tự học (self-learning): tự học ở nhà không giáo viên hay người hướng dẫn.

Giá trị cốt lõi

“Từ cộng đồng, vì cộng đồng”