Giới thiệu tài liệu: “Kế hoạch xóa mù về môi trường cho học sinh” của California (2015)

“Kế hoạch xóa mù về môi trường cho học sinh” (xem bản gốc tiếng Anh tại đây) do Đội đặc nhiệm giáo dục môi trường của Tiểu bang California phát triển năm 2015 nhằm giúp tăng cường những hiểu biết và mối quan tâm đến môi trường của mọi học sinh ở tiểu bang California. Dẫn lời của ông Tom Torlakson, Giám đốc giáo dục công cộng của Tiểu bang, điều này giúp “xây dựng một tương lai bền vững, lành mạnh, thịnh vượng và công bằng” cho các thế hệ tương lai của California, trong đó chính các học sinh với những hiểu biết và ý thức về tầm quan trọng của môi trường sẽ tham gia vào việc suy nghĩ và giải quyết những vấn đề đang cần giải quyết vốn đang tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của các em.

Tài liệu dài tổng cộng 48 trang (kể cả bìa và phụ lục) với 2 phần chính. Phần đầu tiên nhằm mô tả hiện trạng giáo dục môi trường tại California, nơi giáo dục môi trường chỉ mới được thực hiện ở mức độ sơ khởi, chủ yếu thông qua các bài giảng lý thuyết trong lớp, chỉ một số trường có vườn trường để học sinh trải nghiệm, và một số học sinh may mắn sẽ được dự 1 tuần lễ khoa học với những trải nghiệm ngoài trời hoặc những đợt dã ngoại, tham quan các nông trại hoặc công viên vv. Từ đó, tài liệu đưa ra mục tiêu của tương lai là Xóa mù về môi trường cho tất cả học sinh, tạo điều kiện cho mọi học sinh có những trải nghiệm thực tế về môi trường. 

Phần thứ hai, cũng là phần chính của tài liệu, đưa ra các chiến lược để thực hiện mục tiêu giáo dục môi trường cho tất cả học sinh, trong đó chiến lược đầu tiên và quan trọng nhất là  tích hợp giáo dục môi trường vào các môn học chính khóa. Những chiến lược khác bao gồm việc huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan, xây dựng khung pháp lý và các chính sách để triển khai chương trình giáo dục môi trường tích hợp, nâng cao năng lực giáo viên, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là có một nguồn ngân sách hợp lý và ổn định để triển khai thành công kế hoạch đã nêu.

Xin trân trọng giới thiệu tài liệu này đến tất cả các nhà giáo, các vị quản lý và lãnh đạo giáo dục các cấp, và tất cả những ai có quan tâm đến giáo dục môi trường cho người trẻ như một biện pháp bền vững để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.