Giảng dạy từ xa với Từ điển từ đồng nghĩa Cambridge

 


Từ điển đồng nghĩa tiếng Anh (Thesaurus) của Cambridge là một nguồn tài liệu có giá trị cho giáo viên và người học vì nó có thể được sử dụng như một bàn đạp cho cả các hoạt động trong lớp và tự học. Bài viết này bao gồm các ý tưởng để giảng dạy từ xa với Thesaurus, một bộ công cụ dành cho giáo viên và video hội thảo từ Kory Stamper về việc giúp học sinh của bạn chọn đúng từ đồng nghĩa cho từng ngữ cảnh.

Gần đây, với sự chuyển đổi sang dạy và học trực tuyến rộng rãi, việc giáo viên có được các nguồn tài nguyên kỹ thuật số hấp dẫn, đáng tin cậy, dễ sử dụng trong tầm tay của họ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Học sinh cũng cần tự chủ hơn trong học tập. Chúng cần tìm các nguồn thông tin mà chúng có thể tin tưởng để tiến bộ mà không cần sự hỗ trợ của môi trường lớp học vật lý.

Chúng tôi đã biên soạn một số mẹo và ý tưởng để giảng dạy từ xa với Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Anh Cambridge. Những lời khuyên này cũng sẽ giúp học sinh của bạn tự tin trong việc sử dụng Từ điển đồng nghĩa một cách độc lập.

Học từ vựng mới

Từ điển đồng nghĩa có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi từ vựng của người học, đồng thời cung cấp mọi thứ họ cần biết về giọng điệu và cách sử dụng từ ngữ. Điều này cho phép họ sử dụng các từ mới một cách tự tin, yên tâm khi biết rằng họ đang làm theo cách phù hợp với ngữ cảnh.

Từ ngữ của tuần

Một cách để học sinh của bạn làm quen với Từ đồng nghĩa và giúp chúng học cách phân biệt giữa các từ đồng nghĩa là việc chọn ra một Từ trong tuần.

Bắt đầu với một từ cơ bản mà học sinh của bạn đã biết, chẳng hạn như “good” hoặc “bad”. Đối với mỗi nghĩa của từ đó, hãy chọn một từ đồng nghĩa trong từ điển Thesaurus. Ví dụ, đối với từ “good”, bạn có thể chọn nghĩa “chất lượng tốt” (good quality) để học sinh tìm hiểu.

Hướng dẫn học sinh của bạn đọc về từ đồng nghĩa có liên quan và đưa ra một số câu hỏi để chúng trả lời, chẳng hạn như:

  • Từ này có bao nhiêu từ đồng nghĩa và trái nghĩa?
  • Một số từ đồng nghĩa là tích cực hay tiêu cực?
  • Có phải một số từ đồng nghĩa chỉ người / vật / động vật không?
  • Có từ mới nào bạn đã học và thích không?

Kể một câu chuyện

Bạn cũng có thể giúp học sinh thực hành các từ đồng nghĩa mà chúng học được từ Từ điển đồng nghĩa bằng cách sáng tạo một câu chuyện trong lớp. Chọn một mục Từ điển đồng nghĩa thú vị và viết câu đầu tiên của câu chuyện bằng cách sử dụng từ đó. Sau đó, học sinh của bạn có thể nói hoặc viết một câu trong mỗi câu chuyện, mỗi lần sử dụng một từ đồng nghĩa khác nhau.
Mẹo hay: Hãy sử dụng meme [1]! Nếu bạn có những học sinh không học tốt thông qua đọc văn bản hoặc những học sinh thích phong cách học trực quan hơn, hãy yêu cầu chúng tạo meme cho các từ đồng nghĩa trong mục bạn đang nghiên cứu.

Giọng điệu và bối cảnh

Một lợi thế chính của việc sử dụng Từ điển đồng nghĩa với học sinh của bạn là nó nâng cao nhận thức của chúng không chỉ về giọng điệu và nội hàm, mà còn về ngữ cảnh và cách kết hợp từ. Cách sử dụng và giọng điệu rõ ràng trong mỗi bài viết, tập trung vào tiếng Anh Anh và Anh Mỹ và các ngữ cảnh sử dụng phổ biến, cũng như mức độ trang trọng v..v.., Những điều trên cho phép học sinh sử dụng từ mới một cách tự tin và chính xác.

Một nhiệm vụ nâng cao nhận thức về giọng điệu của các từ là yêu cầu học sinh sửa cách sử dụng từ không phù hợp bằng Từ điển đồng nghĩa:

  • Đầu tiên, hãy tra cứu một từ có các từ đồng nghĩa chính thức và không chính thức rõ ràng được liệt kê trong trang danh sách từ đồng nghĩa của nó.
  • Chọn một từ rất trang trọng và đặt nó trong một câu suồng sã, thân mật. (Hoặc ngược lại: một từ thân mật trong ngữ cảnh trang trọng).
  • Cho học sinh xem câu với từ được gạch chân trong câu hỏi.
  • Sau đó, yêu cầu chúng tìm các lựa chọn thay thế phù hợp hơn trong Từ điển đồng nghĩa.

Hoạt động này sẽ xây dựng sự tự tin của học sinh vào khả năng tận dụng Từ điển đồng nghĩa. Ngoài ra, nó sẽ giúp chúng phát triển khả năng nhận biết lỗi, điều này rất quan trọng trong quá trình tự sửa chữa bài viết.

Mẹo hay: Khuyến khích học sinh của bạn đưa việc học từ vựng của chúng lên cấp độ tiếp theo bằng cách sử dụng các bài viết Từ đồng nghĩa dựa trên Corpus về các từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Học sinh có thể tìm thấy những từ này bằng cách nhấp vào “Đi tới Mục từ đồng nghĩa để đọc về những từ đồng nghĩa và trái nghĩa này” ở cuối bất kỳ trang Từ đồng nghĩa nào.

Luyện thi

Các kỳ thi quốc tế, bao gồm Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, thường xuyên kiểm tra khả năng phân biệt giữa các từ đồng nghĩa bằng cách sử dụng các tiêu chí về giọng điệu, ngữ cảnh và kết hợp từ. Học sinh có thể sử dụng Từ điển đồng nghĩa trong các nhiệm vụ chọn từ đồng nghĩa chính xác. Điều này cho phép chúng không chỉ biết câu trả lời đúng là gì mà còn biết tại sao câu trả lời là đúng.

Việc đưa ra lời giải thích cho những nhiệm vụ này có thể là một thách thức và tốn nhiều thời gian đối với giáo viên. Việc sử dụng Từ điển đồng nghĩa để cung cấp lời giải thích sẽ giúp giáo viên tiết kiệm thời gian cho việc này. Nó cũng giúp người học trở nên tự chủ hơn bằng cách cho phép họ tự tìm ra lời giải thích thay vì phụ thuộc vào giáo viên của họ.

Mẹo: Hộp “Tìm hiểu thêm” ở cuối bài viết cung cấp ảnh chụp nhanh về cách từ hướng dẫn kết hợp với các thuật ngữ và phần liên quan khác của bài phát biểu. Điều này rất hữu ích cho việc xây dựng vốn từ vựng, đặc biệt là đối với những học sinh đang chuẩn bị tham gia các kỳ thi với thành phần cấu tạo từ.

Bộ công cụ cho Giáo viên khi sử dụng từ điển Từ đồng nghĩa Cambridge

Đưa những ý tưởng này vào lớp học bằng cách tải xuống miễn phí bộ công cụ của Giáo viên cho Từ đồng nghĩa Cambridge

Webinar của Kory Stamper

Là một phần của Hội nghị TESOL Quốc tế năm 2021, bài nói chuyện của Kory Stamper đã đưa ra các mẹo sử dụng Từ đồng nghĩa Cambridge. Những mẹo này được thiết kế để giúp học sinh của bạn chọn từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh.

*Chú thích: 

[1]Meme là một phần của phương tiện truyền thông, thường hài hước và lan truyền nhanh chóng qua Internet.


Tác giả: Karie Pipe

Nguồn: Teaching remotely with the Cambridge Thesaurus

Biên dịch: Đinh Trần Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.