Curriculum studies – Nghiên cứu chương trình học

BBT – “Chương trình học là cốt lõi của quá trình giáo dục, là công cụ giúp đạt được các mục tiêu giáo dục, và là người hướng dẫn quá trình giáo dục”. Đó là những dòng đầu tiên của phần tóm tắt bài nghiên cứu về Chương trình quốc gia của Indonesia do nhóm tác giả Suparno và Rizkia Ramadanti thực hiện năm 2019. (Nguồn: https://ssrn.com/abstract=3395403)

Vì vậy, nghiên cứu chương trình học luôn là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên của bất cứ Khoa Sư phạm hoặc Khoa Giáo dục nào trên thế giới, và tài liệu dành cho môn học này luôn dồi dào và thường xuyên được cập nhật.

Trong điều kiện tài liệu học tập và sách tham khảo dành cho ngành giáo dục tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources) là một nguồn tư liệu bổ sung vô cùng hữu ích. Chúng tôi xin trân trọng  giới thiệu đến cộng đồng các nhà giáo dục tại Việt Nam tài liệu Curriculum Studies từ kho tư liệu mở của Trường Đại học Trực tuyến Châu Phi (The African Virtual University, AVU). Tài liệu này được công bố năm 2017 dưới Giấy phép mở CC-BY, SA 4.0, cho phép tất cả mọi người sử dụng với điều kiện Chia sẻ tương tự (share alike). 

Thông tin tổng quát về tài liệu xin xem trong phần mô tả bên dưới. Phần tóm tắt bằng tiếng Việt được biên soạn dựa trên phần giới thiệu của tài liệu gốc, qua phần dịch của Nhóm dịch cộng đồng Nguồn Sáng. Tài liệu này đã được đưa vào Dự án dịch tiếp theo của Nguồn Sáng, sẽ ra mắt bản tiếng Việt vào một ngày không xa.

Tài liệu gốc (viết bằng tiếng Anh) có thể tải tại đây.

————–

Tên tài liệu gốc: CURRICULUM STUDIES (2017, 158 trang tính cả bìa và phụ lục)

Thông tin phân loại: Giáo trình EDU 101 tại Trường Đại học Trực tuyến Châu Phi

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tên tác giả: Dr. Grace Nyagah

Giới thiệu tóm tắt

Chương trình học là trái tim của mọi hệ thống giáo dục. Nếu một đất nước không có chương trình học tốt và phù hợp với nhu cầu phát triển thì quốc gia  ấy sẽ khó mà phát triển được. Với tầm quan trọng như thế, giáo trình này nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết và kỹ năng căn bản nhất về Nghiên cứu Chương trình học để có khả năng sử dụng hiệu quả Chương trình học như một công cụ cốt lõi trong quá trình dạy học.

Với nội dung được chia thành 6 chương riêng biệt nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, giáo trình sẽ lần lượt giới thiệu các khái niệm cốt lõi và vai trò của Chương trình học trong quá trình dạy và học, nhấn mạnh cả hai khía cạnh lý thuyết lẫn thực hành. Việc xây dựng Chương trình học được thực hiện trên các nền tảng về lịch sử, triết lý, xã hội học, tâm lý học, và cả khía cạnh chính trị nữa.

Các chương cuối cùng của giáo trình đề cập đến các kỹ năng thực hành cần thiết của mọi giáo viên là thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá chương trình học. Đồng thời, việc thay đổi và cách tân chương trình học cũng được thảo luận trong mối quan hệ với quá trình đào tạo giáo viên. .

Các chương cụ thể trong giáo trình gồm có:

Chương 1 – Các khái niệm chính trong lĩnh vực Nghiên cứu chương trình học

Chương 2 – Các nền tảng để xây dựng chương trình học

Chương 3 – Thiết kế, phát triển và triển khai chương trình học

Chương 4 – Đánh giá chương trình học

Chương 5 – Thay đổi và cách tân chương trình học

Chương 6 – Giáo viên và chương trình học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.