Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường

BBT – Ngày 6/8/2020 vừa qua Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2262/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường để tuyển chọn thực hiện từ năm 2021. Danh mục bao gồm 2 nhóm nhiệm vụ lớn là Nhiệm vụ chuyên môn (Nhóm A) và Nhiệm vụ thường xuyên (Nhóm B). 

Các nhiệm vụ trong Nhóm A bao gồm (1) xây dựng các mô hình, tài liệu tập huấn, tuyên truyền) về du lịch xanh, phát triển trường học xanh, bảo vệ động vật hoang dã, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các trường đại học; (2) xây dựng và phát triển phương thức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các biện pháp thúc đẩy các hoạt động giáo dục BVMT trong các cơ sở giáo dục; (3) xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về BVMT như:  Câu lạc bộ BVMT trong trường phổ thông, mô hình giáo dục BVMT dựa vào cộng đồng cho học viên GDTX hướng tới phát triển bền vững, mô hình truyền thông chống ô nhiễm không khí và khói bụi cho khu vực đô thị, và (4) xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục BVMT trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục. 

Nhóm B, các nhiệm vụ thường xuyên, bao gồm 2 nhiệm vụ chính là tập huấn và tuyên truyền về các khía cạnh hoạt động BVMT, trong đó các đối tượng được tập huấn là cán bộ Đoàn của các cơ sở giáo dục, giáo viên trung học, tập huấn cho sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên sư phạm, và phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng Hành động vì môi trường với các chủ đề Bảo vệ tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học vùng ĐBSCL, Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biển miền Trung, chuỗi hoạt động mit-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường của ngành giáo dục. 

Toàn văn Công văn 2662/QĐ-BGDĐT có thể được tải tại đây.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.