Quy định mới về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm

(Theo Thuvienphapluat.vn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/6/2020 quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Trong đó, một số cách ghi nội dung trên bằng TN trung cấp, cao đẳng sư phạm đã được thay đổi như sau:

– Bỏ ghi nội dung về hình thức đào tạo trên bằng.

Theo quy định hiện hành, trên bằng phải ghi rõ các hình thức đào tạo như “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn trong mục hình thức đào tạo.

– Bỏ ghi “Ms” và “Mr” phía trước họ tên trong mục ghi họ tên bằng tiếng Anh; chỉ ghi đầy đủ họ tên như mục tên tiếng Việt và bỏ dấu.

– Thay đổi nội dung ghi xếp loại trong trang tiếng Anh, cụ thể:

+ Loại Xuất sắc ghi “High Distinction” (hiện tại ghi “Excellent”).

+ Loại Giỏi ghi “Distinction” (hiện tại ghi “Very good”).

+ Loại Khá ghi “Credit” (hiện tại ghi “Good”).

+ Loại Trung bình khá ghi “Strong Pass” (hiện tại ghi “Average good”).

+ Loại Trung bình ghi “Pass” (hiện tại ghi “Ordinary”).

Mẫu bằng và cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp TC, CĐ sư phạm quy định tại Phụ lục I, II, III.

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.