New year – new vocabulary

Một năm mới đã cận kề. Khoảnh khắc giao mùa này mang ý nghĩa rất lớn không chỉ về văn hóa mà còn về tinh thần của chúng ta, với…

Tuyển dụng CTV dịch thuật

Với khẩu hiệu “Từ cộng đồng, vì cộng đồng”, Trung tâm Phát triển Giáo dục Cộng đồng Nguồn Sáng (Fountain of Light Center for Community Education Development) cung cấp một…

Poland, here I come!

Ai cũng có một cuộc sống, nhưng không phải ai cũng sống cuộc sống của mình. Ai cũng biết là cần có một ước mơ, nhưng không phải ai cũng…

Kỹ thuật đọc sâu

Kỹ thuật đọc sâu là gì? Như tôi có nhắc đến trong những bài viết trước, kỹ thuật này khác hoàn toàn so với việc phản hồi cá nhân đối…

Học chậm

BBT - Với tư cách là phụ huynh hoặc học sinh, hẳn các bạn đã từng nghe nhà trường sử dụng hai từ "học chậm" như một lời chê trách,…