03 tổ chức kiểm định quốc tế đầu tiên được phép hoạt động tại Việt Nam

(BBT) Ngày 17/6/2021 vừa qua, báo chí trong nước vừa đưa tin về việc 03 tổ chức kiểm định quốc tế đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam với thời gian hoạt động là 05 năm. Các tổ chức này gồm FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, tức Quỹ Kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế); AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs, tức Cơ quan đảm bảo chất lượng thông qua kiểm định các chương trình đào tạo), và ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics, tức Cơ quan kiểm định chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học). Cả 03 tổ chức này đều có trụ sở tại Đức.

Theo đó, FIBAA được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Kinh doanh và quản lý, Khoa học xã hội và hành vi.
ASIIN được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.
AQAS được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Việt Nam.
Như vậy, cùng với 05 tổ chức kiểm định trong nước đã hoạt động từ trước, trong đó có 4 tổ chức kiểm định công lập, 01 tổ chức kiểm định thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, trong năm 2021 này đã có thêm 05 tổ chức kiểm định mới được cấp phép để hoạt động, trong đó có 02 tổ chức tư nhân và 03 tổ chức quốc tế. Điều này cho thấy lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục đang ngày càng được xã hội quan tâm. Bắt đầu hình thành một thị trường dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục với những nhà cung cấp có những khác biệt về quan điểm, phương pháp và chuẩn mực hoạt động.
Trong thời gian tới chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh giữa các tổ chức này, và đây là điều đáng khích lệ vì nó sẽ góp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam trên quy mô quốc gia./-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.