Trung tâm Nguồn Sáng trở thành thành viên thứ 10 từ Việt Nam trong SEAMEO Schools Network (Mạng lưới trường học khối SEAMEO)

BBT – Ngày 2/8/2022 sẽ trở thành một trong những ngày đáng nhớ của Trung tâm Phát triển Giáo dục Cộng đồng Nguồn Sáng (FLC) khi Trung tâm được chấp thuận để trở thành thành viên thứ 10 của Việt Nam trong Mạng lưới trường học SEAMEO (click vào link để tải Giấy chứng nhận Certificate – FLC).

Mạng lưới trường học khối SEAMEO được thành lập nhân dịp kỷ niệm 55 hoạt động của SEAMEO, Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization). Là một tổ chức liên chính phủ của khu vực do các quốc gia Đông Nam Á tự nguyện thành lập, SEAMEO tự hào với những thành tựu của mình với vai trò là một tổ chức hàng đầu trong sứ mạng thúc đẩy hợp tác khu vực và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Để chào mừng dịp kỷ niệm quan trọng này, SEAMEO đã dưa ra sáng kiến thực hiện một dự án có tên là Mạng lưới trường học khối SEAMEO 2020. Dự án này cung cấp cơ hội cho các cơ sở giáo dục ở mọi cấp và bậc học, kể cả các tổ chức giáo dục phi chính quy và không chính quy, tham gia và ngôi nhà chung là Mạng lưới trường học khối SEAMEO vốn đã tồn tại từ năm 2015.

Cho nay, Việt Nam đã có tổng cộng là 10 thành viên trong Mạng lưới này, trong đó FLC là thành viên mới nhất, cũng là tổ chức giáo dục phi chính quy duy nhất của Việt Nam tham gia và Mạng lưới này. Sự kiện này chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội và hoạt động hội nhập khu vực bổ ích cho người học Việt Nam, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đường link dẫn đến trang web của SEAMEO Schools Network ở đây: https://www.seameo.org/Main_programme/245

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.