“Introduction” dùng với giới từ “to” hay “of”?

Hỏi: Tôi có một thắc mắc, rất mong được FLC giải đáp: Từ “introduction” được dùng với giới từ “of” hay “to”? Nếu cả hai đều dùng được thì có sự khác biệt gì về ý nghĩa không, hay chỉ là thói quen và muốn dùng giới từ nào cũng được? Xin cám ơn. (Nguyễn Văn Minh, Hà Nội)

———————-

Đáp: Đây là một câu hỏi thường gặp của rất nhiều người học tiếng Anh, vì việc sử dụng đúng giới từ được xem là một trong những điểm ngữ pháp khó của ngôn ngữ này.

Câu hỏi của bạn gồm 2 phần:  

  1. Giới từ đúng để dùng với “introduction” là “to” hay là “of”
  2. Nếu cả hai giới từ trên đều dùng được thì sự khác biệt giữa chúng là gì.

Dưới đây là câu trả lời:

  1. Danh từ introduction dùng được cả với “to” và “of”, tất nhiên là có nghĩa khác nhau. 

Ví dụ

  • The introduction of mobile technology in language education (Việc giới thiệu công nghệ di động vào lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, hoặc Sự ra đời của công nghệ di động trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ)
  • That trip was my introduction to winter sports (Chuyến đi ấy đã giới thiệu tôi đến với các môn thể thao mùa đông, hoặc Tôi đến với các môn thể thao mùa đông là nhờ chuyến đi ấy)
  1. Sự khác biệt của hai cụm từ “introduction of” và “introduction to” nằm ở sự khác biệt về nghĩa của hai giới từ này, mà hai ví dụ nêu trên có lẽ đã minh họa được phần nào.

2.1. Introduction of → the act of introducing something new (sự ra đời của một điều gì đó mới mẻ)

Ví dụ

  • The introduction of steamboats in the early 19th century (sự ra đời của tàu hơi nước vào đầu thế kỷ 19)
  • The introduction of the credit card in Europe and North America (sự ra đời của thẻ tín dụng tại châu Âu và Bắc Mỹ)

2.1. Introduction to → the preliminary to the main part; something that leads one into a new realm (phần mở đầu để dẫn đến phần chính yếu; điều dẫn dắt ta vào một lãnh địa mới

Ví dụ

  • Have you read the introduction to the third edition of the book? (Bạn đã đọc phần giới thiệu ấn bản lần thứ ba của cuốn sách ấy chưa?)
  • My introduction to the stock market was completely by chance. (Việc tôi đến với thị trường chứng khoán là hoàn toàn tình cờ.)

2.3. Đôi khi có những ngữ cảnh mà cả hai từ “of” và “to” đều phù hợp; tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về nghĩa giữa hai cách dùng này. Xin sử dụng một ví dụ trích từ diễn đàn wordreference (http://forum.wordreference.com):

+ Hi, today, my presentation topic is an introduction to savings accounts (here you explain what they are, how they work and their features)

Xin chào, bài trình bày của tôi hôm nay nhằm giới thiệu với các bạn về các loại tài khoản tiết kiệm (ở đây bạn sẽ giải thích tài khoản tiết kiệm là gì, các đặc điểm của chúng)

+ Hi, today, my presentation topic is the introduction of savings accounts (here you are going to talk about when savings accounts were created or first introduced into society…)

Xin chào, bài trình bày của tôi hôm nay nhằm nói về sự ra đời các loại tài khoản tiết kiệm (ở đây có thể bạn sẽ nói về lịch sử ra đời của các tài khoản tiết kiệm, chúng xuất hiện lần đầu trong xã hội ra sao)

Nguồn: https://forum.wordreference.com/threads/introduction-of-to.1735703/ 

Hy vọng bài viết này đã giúp giải đáp thắc mắc của bạn. Thân mến.

TS. Vũ Thị Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.