Học tiếng Anh: từ vựng về Vaccine

Ngày ¼ vừa rồi, Việt Nam đã nhận được lô hàng Vắc xin COVAX gồm 811 200 liều, với sự hỗ trợ của các cơ quan như UNICEF, WHO, GAVI, và CEPI. Tuy không phải là những bước đi đầu tiên trong tiến trình tiêm chủng phòng chống Covid-19 của Việt Nam, nhưng sự kiện này mang tầm quan trọng đặc biệt vì cơ quan sản xuất COVAX đại diện cho tinh thần bình đẳng trong bảo đảm sức khỏe cho người dân toàn cầu. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng Covid-19 là một khủng hoảng cần được xử lí bởi sự hợp tác liên quốc gia, liên tổ chức.

Hãy cùng Nguồn sáng học thêm những từ liên quan đến chủ đề tiêm chủng để có thể theo dõi tình hình Vắc xin Covid-19 sớm nhất nhé.

(Nguồn: Vietnam hopes to have no shortage of Covid vaccines from 2022 )

 • Secure enough vaccines: đảm bảo đủ vắc xin

Vietnam aims to secure enough Covid-19 vaccines for its population starting next year through both local production and imports.

(Việt Nam hướng đến đảm bảo đủ vắc xin Covid-19 cho công dân bắt đầu từ năm sau thông qua sản xuất trong nước và nhập khẩu).

 • Develop vaccines: phát triển vắc xin

The Ministry of Health makes this proposal in the draft of a decision to be promulgated by Prime Minister Pham Minh Chinh on developing Covid-19 vaccines.

(Bộ Y tế đã kiến nghị một dự thảo về phát triển vắc xin Covid-19 để Thủ tướng Phạm Minh Chính ban bố)

 • Research, trial and production: nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất

It calls for speeding up research, trial and production of vaccines in Vietnam.

(Điều này đòi hỏi việc đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vắc xin ở Việt Nam)

 • Phases of human trials: các giai đoạn thử nghiệm trên người

Vabiotech’s vaccine is expected to have its first and second phases of human trials approved in July.

(Vắc xin của Vabiotech được dự kiến sẽ bước vào giai đoạn thứ hai trong thử nghiệm lên người được thông qua vào tháng 7).

Nguồn: First shipment of 811,200 COVID-19 vaccine doses supported by COVAX Facility arrives in Viet Nam

 • Effective vaccines: vắc xin hiệu quả
 • The vaccines reach: vắc xin được đưa đến 

If the world is to stem the spread of COVID 19 and urgently stop further dangerous variants from occurring, effective vaccines must reach 75% of the world’s population.

(Nếu thế giới muốn ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và chặn đứng sự xuất hiện của những biến thể khác, những loại vắc xin hiệu quả phải được đưa đến tay 75% dân số thế giới)

 • Dose of: liều

Globally, more than 32 million doses of COVAX supplied vaccines have been delivered to 63 countries in just one month. 

(Trên toàn thế giới, đã có 32 triệu liều vắc xin COVAX được đưa đến 63 nước trong chỉ một tháng)

 • To vaccinate: tiêm chủng

While the arrival of vaccines through the COVAX Facility is welcome news, it will still be some time before a large proportion of the adult population is vaccinated.

(Dù việc vắc xin COVAX được cung cấp là điều đáng mừng, nhưng sẽ còn khá lâu để phần lớn dân số trưởng thành được tiêm chủng)

Source: What you need to know about COVID-19 vaccines  

 • The race to vaccinate: cuộc chạy đua tiêm chủng

The race to vaccinate the population against COVID-19 has entered into a new phase.

(Cuộc chạy đua tiêm chủng cho dân số phòng ngừa Covid-19 đã bước vào một giai đoạn mới)

 • Distribute: phân phối

Vaccines have already started to be distributed and used in many countries across the world since December 2020.

(Vắc xin đã bắt đầu được phân phối và sử dụng trong nhiều nước trên thế giới kể từ tháng 12/ 2020).

 • Be eligible: đủ điều kiện

Viet Nam has identified 11 priority groups, including health care workers, customs officers, diplomatic personnel, soldiers, police officers and teachers, who will be eligible to receive the first vaccines.

(Việt Nam đã xác định 11 nhóm ưu tiên, bao gồm nhân viên y tế, hải quan, ngoại giao, binh sĩ, cảnh sát, và giáo viên, là đối tượng đủ điều kiện được tiêm chủng đầu tiên)

 • To prioritize: ưu tiên

It is important that teachers, child protection workers and other workers who provide essential services for children be prioritized to receive the COVID-19 vaccine, after frontline health care workers and high-risk populations. 

(Điều cần thiết là các giáo viên, nhân viên bảo hộ trẻ em và cung cấp các dịch vụ thiết yếu khác cho trẻ em được ưu tiên tiêm chủng Covid-19, sau đối tượng nhân y tế tuyến đầu và dân số có nguy cơ mắc bệnh cao).

 • Vaccine shortage: sự thiếu hụt vắc xin

But in the context of the current pandemic, this would lead to delays and vaccine shortages once vaccines are licensed.

(Nhưng trong bối cảnh đại dịch hiện nay, điều này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt vắc xin một khi vắc xin được cấp phép).

Tác giả: Đinh Trần Phương Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.