Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018

FLC – Ngày 3-8, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT 2018. Nội dung thông tư gồm 2 điều:

Điều 1 gồm những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể, theo đó các môn lựa chọn không còn phân theo từng nhóm môn, mỗi nhóm bắt buộc phải chọn 1 môn như trước đây. Tổng cộng số môn lựa chọn sau điều chỉnh, bổ sung là 9 môn riêng rẽ và các trường có quyền chọn 4 môn bất kỳ.

Điều 2 liên quan đến môn Lịch sử bậc THPT nhằm bảo đảm yêu cầu của Quốc hội về việc “thiết kế môn Lịch sử THPT có cả phần bắt buộc và lựa chọn”. Như vậy, môn Lịch sử ở THPT trước đây là môn tự chọn thuộc nhóm môn KHXH, giờ đã được đưa vào thành môn bắt buộc cho tất cả học sinh.

Nhận định về những thay đổi này, hiệu trưởng của các trường cho rằng việc bỏ các nhóm môn để trở thành các môn tự chọn riêng lẻ dễ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường và cho học sinh lựa chọn cách tổ hợp các môn phù hợp với điều kiện của nhà trường và năng lực và sở thích của học sinh, dẫn theo một bài viết đăng trên báo Pháp luật.

Tuy nhiên, theo nhận xét của một số chuyên gia thuộc Trung tâm Nguồn Sáng, việc phân nhóm môn như trước đây có cơ sở khoa học tốt hơn và cũng phù hợp hơn với mục tiêu giáo dục toàn diện của chương trình, giúp tránh tình trạng học lệch vd học sinh chỉ chọn các môn như Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Mỹ thuật và Âm nhạc, và không chọn bất kỳ một môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ nào (Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ). Đây cũng là cách làm của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 3/8/222, sẵn sàng cho năm học mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.